سبد خرید خالی می باشد

کتاب نیروی قصد وین دایر

کتاب نیروی قصد وین دایر

کتاب نیروی قصد وین دایر

ﻧﻔﺲ از ﺷﺶ ترکیب اوﻟﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ که ﺑﺮاي ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ تجربه ي ﻣﺎ از ﻣﻨﻔﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ کار ﻣﻲ رود . ﺑﺎ مجاز کردن ﻧﻔﺲ ﺑﺮاي تعیین مسیر زندگی ، نیروی ﻗﺼﺪ را از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎز می دارید.

بازدید

304

تاریخ انتشار

چهارشنبه , 19 دی 1397


اشتراک در شبکه های اجتماعی
در مقدمه کتاب نیروی قصد می خوانیم: 
 
کتابی که اکنون در دست شماست و تمامي اطلاعاتی که در آن است، روزی ایدهي بي شکلي از قلمرو و ناديدني قصد بوده است. این کتاب: با نیروی قصد، به قصد جهان مادي با به کارگيري تمامي اصول در مورد این جهان نگارش شده است. من ترتيبي اتخاذ کرده ام که انرژي ارتعاشي من با تمامي منشا خلقت یکنواخت بوده و ایده ها از طریق من مستقیم به طرف شما جریان پیدا کند.
 
در دست هایتان مدرکی دارید از هر آن چه که بتوانیم با ذهن تصور کنیم در صورتي که با منبع خلقت جهاني هماهنگ باشیم.
 
اگر مایلید بدانید که چگونه باید این کتاب با شما رابطه برقرار کند و چگونه باید بیندیشید، حس کنید و به طور مشترك پس از خواندن و به کار گرفتن پیام های آن خلق کنید، قبل از شروع سفر شما را ترغیب به خواندن فصل نهایی آن می کنم. تصويري از انساني متصل به دامني قصد شما و هر کس دیگر، همینطور تمامي هستي، از دامنه ي جهاني قصد ظهور یافته اید. از آن چشم انداز به زندگی بنگرید، نیروی قصد را شناخته و به کار بگیرید. شما چشمه ای بیکران از انوار سبز در مقابل خود خواهید داشت!

ﻧﻔﺲ از ﺷﺶ ترکیب اوﻟﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ که ﺑﺮاي ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ تجربه ي ﻣﺎ از ﻣﻨﻔﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ کار ﻣﻲ رود . ﺑﺎ مجاز کردن ﻧﻔﺲ ﺑﺮاي تعیین مسیر زندگی ، نیروی ﻗﺼﺪ را از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎز می دارید.در ﺟﻬﺎن نیرویی غیرقابل ﺳﻨﺠﺶ و ﺗﻮﺻﻴﻒ وﺟﻮد دارد که شمن ها آن را قصد می نامند، ﻗﻄﻌﺎ هر چیز موجود در کل کیهان با خطی پیوند دهند به قصد اتصال دارد  • فایل های تصویری دوره

  • ویدئویی وجود ندارد

  • فایلهای شینداری دوره

  • فایل صوتی وجود نداردمیهمان گرامی، برای ارسال نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام فرمایید


نظرات 1


  • حاصلی نسیم
    1398/03/22

    خوب بودکلیه حقوق مادی و معنوی برای گروه تیمچه محفوظ می باشد . هر گونه کپی برداری از محتوای آموزشی جرم ، و با متخلف از طریق قانون برخورد خواهد شد.


طراحی شده توسط گروه برنامه نویسی سی تپ تیر 97